Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 228/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a fodrász üzlet bérleti jogviszony felmondására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta :

 

1.      A képviselő-testület hozzájárul a fodrász üzlet bérleti jogviszonyának 2015. december 31-ei hatályú, közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez.

2.      A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Hangyás Mihályné felé, aki az önkormányzat leghosszabb ideig tartó bérlőjeként több évtizeden keresztül állt Gomba lakosságának szolgálatában.

 

 

Határidő: 2015. november 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző