Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 22/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Támogatott rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1)             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatott rendezvények jegyzékét 2015. évre a határozati javaslathoz csatolt melléklet szerint fogadta el:

 

Támogatott rendezvények jegyzéke 2015. évre:

január

9

péntek

Dalárda Egyesület

pótszilveszter

 

 

 

24

szombat

Rozmaring Egyesület

évadzáró (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február

7

szombat

Úttörőcsapat

blues-buli

 

 

 

28

szombat

Vadásztársaság

vadászvacsora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

március

21

szombat

Magfalváért Egyesület

MAG-börze

 

 

 

29

vasárnap

Rozmaring Egyesület

húsvéti készülődés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

április

18

szombat

Nyugdíjas klub

jótékonysági rendezvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

július

1

szerda

Rozmaring Egyesület

napközis tábor

 

 

4

szombat

Dalárda Egyesület

nótaest

 

 

 

 

november

7

szombat

Rozmaring Egyesület

évadzáró (2015)

 

 

28

szombat

Úttörőcsapat

Ki-Mit-Tud?

 

 

 

 

2)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatott rendezvényekhez tartozó ún. háromoldalú megállapodásokat megkösse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző