Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

231/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tasi Péter érintettségre vonatkozó bejelentése okán a szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérésére az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület Tasi Péter alpolgármestert a fodrász épülettel szomszédos ingatlan tulajdonosainak megkeresésére vonatkozó döntéshozatal során a szavazásból - kérésére - kizárja.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző