Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 4-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 241/2015. (XI. 04.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 4-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el  

 

1)      Tájékoztatás Pest megye önálló régióvá alakításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatról

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

2)      Javaslat bűnmegelőzési pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő:    azonnali

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző