Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 244/2015. (XI. 17.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 17-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.      Javaslat a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása – körvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatalra

                 Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

                Előkészítő:             közbeszerzési bíráló bizottság       

           

Határidő:    azonnali

Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző