Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 246/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.    Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

 

     Előterjesztő:    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező:          bizottsági vélemény nem szükséges

 2.    Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 3.    Tájékoztató az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      jegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4.    Tájékoztató a GTÜ Kft. I-X. havi gazdálkodásáról

 

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      ügyvezető

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 5.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

     Előterjesztő:    polgármester

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

 6.    Javaslat a Támogatási Politika kidolgozására

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7.    Javaslat a 2016. évi rendezvényterv jóváhagyására

 

     Előterjesztők:  polgármester

     Előkészítő:      aljegyző

     Véleményező: bizottsági vélemény nem szükséges

8.    Egyebek

 

     Előterjesztők:  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

     Előkészítő:      jegyző és az előkészítésre felkértek

     Véleményező: költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző