Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással mellett az alábbi döntést hozta:

 249/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kósa Attila által érintettségére vonatkozó bejelentést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette Kósa Attila képviselőnek az önkormányzattal jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők számára jutalomkeret megállapítása érdekében tett javaslat tárgyalása során érintettségét.

 

Határidő:             azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                         Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző