Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 250/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Kósa Attila szavazásból történő kizárásra vonatkozó kérését és az alábbi határozatot hozta:

1.    A Képviselő testület Kósa Attila képviselőt – kérésére - érintettség okán az önkormányzattal jogviszonyban álló közalkalmazottak és köztisztviselők számára jutalomkeret megállapítására vonatkozó döntéshozatal során a szavazásból kizárja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző