Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással mellett az alábbi döntést hozta:

 252/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lehota Vilmos által érintettségére vonatkozó bejelentést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette a Lehota Vilmos polgármester által érintettségre vonatkozó bejelentését a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján jutalom megállapítására vonatkozó döntéshozatal során.

 

Határidő: azonnali

Felelős:   Tasi Péter alpolgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző