Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 255/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző