Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 256/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. 1-10. havi gazdálkodási tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.       A Képviselő-testület a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. 1-10. havi gazdálkodási tájékoztatóját elfogadta.

2.       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. november 30.

          Felelős: Lehota Vilmos

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző