Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 259/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót és képviselői módosító indítvány alapján az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a rendezvényterv tervezetét kiegészíti a 2016. december 31-én megszervezendő szilveszteri bállal.

 

                   Határidő: azonnali

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző