Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással mellett az alábbi döntést hozta:

 265/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tasi Péter által érintettségére vonatkozó bejelentést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette Tasi Péter alpolgármesternek a 729-es hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó döntéshozatal bejelentett érintettségét.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző