Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 269/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az egészségügyi alapellátási körzet meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése során készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Csévharaszt Község Önkormányzatával, Monor Város Önkormányzatával, Péteri Község Önkormányzatával és Vasad Község Önkormányzatával a háziorvosi ügyeleti ellátás székhelyeként a Monor, Balassa Bálint u. 23. alatti dr. Gombos Matild Egészségházat meghatározó megállapodást aláírja.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökét.  

 

Határidő:  2015. november 27.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző