Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 276/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű ajánlati felhívás elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő jóváhagyja, a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű közbeszerzés ajánlattételi felhívását.

2.             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást

                    a.       a Gerje-Forrás Nonprofit Kft (2127 Pilis, Rákóczi út 67.),

b.      a Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.),

c.       az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.), és

d.      a KÖVÁL Nonprofit Zrt. (2200 Monor, Kossuth Lajos út 144.)

részére küldje meg.

 

  Határidő: az 1. pont tekintetében azonnali,

                  a 2. pont tekintetében 2015. november 30.

  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző