Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 277/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-magyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának szükségességével kapcsolatosan Budapest és Pest megye kettéválasztásának konkrét - a NUTS-besorolásra vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is megfelelő - alternatívák közül támogatja, hogy:

 

(Aláhúzással jelölve az alábbiak közül a képviselő-testület döntésének megfelelő)

 

1. A NUTS-besorolás nem változik (Budapest és Pest megye továbbra is egy régiót alkot);

2. Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén kettéválik és két önálló régiót alkot;

3. Budapest önálló régiót alkot, Pest megye területe a szomszédos megyékhez kerül (Pest megye megszűnik);

4. Budapest és a budapesti agglomeráció önálló régiót alkot, Pest megye agglomeráción kívüli része a szomszédos megyékhez kerül (Pest megye megszűnik)

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző