Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

283/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiemelt rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre a Kiemelt rendezvények jegyzékét az alábbiak szerint elfogadta:

 

2016. év Kiemelt rendezvények jegyzéke

 

 

 

 

 

 

február

5

péntek

iskola

farsang

 

20

szombat

iskola

szülők-nevelők bálja

 

 

 

 

 

március

10

hétfő

óvoda

ünnepség

 

11

péntek

iskola

ünnepség

 

12

szombat

önkormányzat

pálinkaverseny

 

15

kedd

önkormányzat

ünnepség

 

18

péntek

GomBaba

BabaRuhabörze

 

 

 

 

 

április

23

szombat

iskola

sport- és egészségnap

 

 

 

 

 

május

30

hétfő

iskola

gyermeknap

 

 

 

 

 

június

4

szombat

önkormányzat

Sportjuniális

 

10

péntek

óvoda

ballagás (eső esetén)

 

15

péntek

iskola

AMI tanévzáró

 

 

 

 

 

augusztus

26

péntek

önkormányzat

koncert (eső esetén)

 

27

szombat

önkormányzat

nyárbúcsúztató

 

 

 

 

 

szeptember

16

péntek

GomBaba

BabaRuhabörze

 

23

péntek

óvoda

szüreti mulatság (eső esetén)

 

 

 

 

 

 

október

1

szombat

önkormányzat

Idősek Világnapja

 

8

szombat

önkormányzat

szüreti mulatság

 

21

péntek

iskola

nemzeti ünnep

 

23

vasárnap

önkormányzat

nemzeti ünnep

 

 

 

 

 

november

11

péntek

óvoda

Márton-napi vigalom

 

11

péntek

önkormányzat

Márton-napi vigalom

 

 

 

 

 

december

5

hétfő

önkormányzat

Mikulásváró

 

13

kedd

óvoda

Luca-nap

 

31

szombat

önkormányzat

Szilveszteri bál

 

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott javaslat alkalmazása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző