Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

284/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Támogatott rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatott rendezvények jegyzékét 2016. évre a határozati javaslathoz csatolt melléklet szerint fogadta el:

Támogatott rendezvények jegyzéke 2016. évre:

 

január

8

péntek

Dalárda Egyesület

pótszilveszter

 

30

szombat

Rozmaring Egyesület

táncház

 

 

 

 

 

február

6

szombat

Nyugdíjas klub

25 éves jubileum

 

13

szombat

Úttörőcsapat

blues-buli

 

27

szombat

Vadásztársaság

vadászvacsora

 

 

 

 

 

március

29

vasárnap

Rozmaring Egyesület

húsvéti készülődés

 

 

 

 

 

július

2

szombat

Dalárda Egyesület

nótaest

 

 

 

 

 

november

12

szombat

Rozmaring Egyesület

évadzáró (2015)

 

26

szombat

Úttörőcsapat

Ki-Mit-Tud?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatott rendezvényekhez tartozó ún. háromoldalú megállapodásokat megkösse.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző