Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

286/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi munkaterv elfogadására előkészített javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2016. évi munkatervet a határozat melléklete szerint elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról, valamint az önkormányzati honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

286/2015. (XII. 16.)

képviselő-testületi határozat melléklete

 

2016. január 28. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

             NAPIREND:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítására               

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

3.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

4.)           Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. február 25. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

             NAPIREND:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szüksége

2.)           Javaslat az óvodai beíratás időpontjának jóváhagyására

Előterjesztő:                     polgármester

Előkészítő:                       intézményvezető

Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

3.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. március 31. (csütörtök) 1500 óra 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

4.)           Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

5.)    Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)    Tájékoztató az I. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

7.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

2016. április 7. (csütörtök) 1800 óra  -  Közmeghallgatás

 

Az ülés helye:  Civillház - rendezvényterem

                       Gomba, Kossuth tér 21.

                NAPIREND:

 

1.)     Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2.)    Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

3.)    Tájékoztató az önkormányzat 2015-ben befejezett és a 2016. évi tervezett beruházásairól

 

 

 

 

 

 

 

2016. április 28. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

                NAPIREND:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi - számviteli törvény szerinti - beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)    Tájékoztató a 2015. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)           Javaslat a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)           Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)           Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       Monor város rendőrkapitánya

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

7.)           Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       az egyesület elnöke

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

8.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

2016. május 26. (csütörtök) 1500 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)           Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)    Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző és intézményvezető

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

5.)           Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)           Javaslat az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről szóló 27/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                     polgármester

    Előkészítő:                       jegyző

    Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

7.)           Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. június 30. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének felülvizsgálata

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

4.)    Tájékoztatás a közétkeztetéshez kapcsolódó szolgáltatási önköltségről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)    Javaslat a nyersanyagnorma és az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

6.)    Tájékoztató a Gombai Gólyafészek Óvoda 2016/2017. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

7.)    Tájékoztató az II. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

8.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. szeptember 29. (csütörtök) 1500 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

4.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. év I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)    Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2015/2016 nevelési év feladatainak végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       intézményvezető

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)    Tájékoztató az III. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

7.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

 

2016. október 27. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

1.)     Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

3.)           Javaslat a Civilház működéséről és az elmúlt 12 hónap kulturális tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       közösségi animátor

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. november 24. (csütörtök) 1500 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

                NAPIREND:

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

4.)           Javaslat az önkormányzat 2016. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                       jegyző

    Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

5.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. 1-10 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyására

    Előterjesztő:                    polgármester

    Előkészítő:                       GTÜ Kft. ügyvezetője

    Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

6.)           Javaslat a 2017. évi rendezvényterv jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

6.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

2016. december 15. (csütörtök) 1500 óra

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

                     Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2

 

                NAPIREND:

 

1.)            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

2.)    Javaslat az önkormányzat 2017. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

3.)    Beszámoló a Főépítész elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről.

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       társult települési főépítész

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

4.)    Javaslat a képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  bizottsági vélemény nem szükséges

5.)    Tájékoztató az IV. negyedéves falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       aljegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

6.)    Egyebek

          Előterjesztők:                   SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                       jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                  költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság