Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

291/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megvitatta a HAJT-A Csapat Egyesület által megjelentetett kiadvánnyal kapcsolatos képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében – a fölöslegesnek tartott kiadvány kapcsán – írásban keresse meg a HAJT-A Csapat Egyesület elnökét, hogy a jövőben átgondoltabb, megfontoltabb, a tagokat is értesítő döntések szülessenek. 

 

Határidő: 2016. január 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző