Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

293/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tasi Péter által érintettségére vonatkozó bejelentést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette a Tasi Péter alpolgármester érintettségre vonatkozó bejelentését a díszpolgári cím adományozására vonatkozó döntéshozatal során.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző