Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

294/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Tasi Péter szavazásból történő kizárását az érintettségre vonatkozó bejelentés tudomásul vételét követően és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő testület Tasi Péter alpolgármestert nem zárta ki a díszpolgári cím adományázásra vonatkozó döntéshozatal szavazásából.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző