Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

33/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Kaldenecker László monori lakos műszaki-fenntartási alkalmazotti munkakörbe történő kinevezési javaslata 2 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges többséget.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző