Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 35/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 26-i nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el         

 

1.)           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.)           Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára      

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

4.)           Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5.)           Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 6.)           Javaslat az önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

7.)           Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának folyamatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 8.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tervének jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      ügyvezető

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

9.)           Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 10.)       Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

11.)       Javaslat az óvodai beíratás időpontjának jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      intézményvezető

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

12.)       Javaslat az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó hasznosítási- és fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében földmérői megbízási szerződés jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

13.)       Javaslat forrásfeltárási és pályázatmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 14.)       Javaslat a településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok előminősítésére

 Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 15.)       Tájékoztatás a bírósági ülnökök jelölésének lehetőségéről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

16.)       Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 17.)      Javaslat az egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jog biztosításáról szóló 5/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                  polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 18.)       Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző