Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

39/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottságnak a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelettervezet módosítására vonatkozó javaslatát és az alábbi döntést hozta:

 

1.)          A Képviselő-testület egyetért a Pénzügyi Bizottságnak a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelettervezet módosítására tett javaslatával, mely szerint a tervezet

-          10. § (3) bekezdés a) pontjában lévő fűtéshez kapcsolódó kiadások enyhítésére szolgáló települési támogatás átkerül a 10. § (4) bekezdés e) pontjaként, és ezzel az áthelyezéssel a (3) bekezdés pontjainak jelölése változik,

-          értelemszerűen változnak továbbá a rendelet további §-aiban a 10. § (3) és (4) bekezdéseire történő hivatkozások is.

-          a 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében a települési támogatás helyett rendkívüli települési támogatás kerül,

-          a 21. § (2) bekezdésében a 30. § helyett a helyes hivatkozás a 20 §.

-          a 27. § (3) bekezdésénél a szociálpolitikai kerekasztal tagjainak felsorolása a polgármesterrel kezdődik, s így a pontok jelölése is értelemszerűen változik.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző