Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. február 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

67/2015. (II. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a március 7-i pálinkaversenyen önkormányzati különdíj adományozására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. március 7-én megrendezendő pálinkaversenyen az önkormányzat különdíjaként Gombai Herbordus díjat adományoz a legjobb gombai alapanyagból készült gombai pálinka készítője részére.

 

            Határidő: 2015. március 7.

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző