Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 69/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 26-i nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el

 

1.)          Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 2.)          Javaslat az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 3.)          Javaslat a településközpont rendezésére beérkezett ötletpályázatok elbírálására

Előterjesztő:                    polgármester

Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

4.)          Javaslat a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 5.)          Tájékoztató a tavaszi falubejárás tapasztalatairól

Előterjesztő:                    polgármester

Előkészítő:                      aljegyző

Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 6.)          Javaslat a lovas hagyományőrző felvonulás egyeztetésére

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 7.)          Tájékoztató a mezei őrszolgálat megszervezésének lehetőségéről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 8.)          Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző