Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 7/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 29-i nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el   

1.)           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

2.)           Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására              

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

3.)           Javaslat az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges döntések meghozatalára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

4.)           Javaslat a Rendezvényház igénybevételi rendszerének módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5.)           Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

6.)           Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

7.)           Javaslat a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

8.)           Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

9.)          Javaslat az egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosító önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

10.)       Tájékoztatás a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi belsőellenőrzéséről készült jelentésről

          Előterjesztő:                    jegyző

          Előkészítő:                      belsőellenőrzési vezető

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

11.)      Tájékoztatás törvényességi felhívásról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

12.)       Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző