Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. március 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 83/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete - megismerve a településen megvalósításra ajánlott vízjáték megvalósítása érdekében benyújtott terveket – az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel vette az Elek Csaba által vízjáték megvalósítására benyújtott leírását, annak megvalósítására vonatkozó döntést azonban a költségvetési lehetőségek függvényében később hoz.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat köszönetét tolmácsolva az 1. pont szerinti döntésről tájékoztassa Elek Csaba gombai lakost.

 

Határidő: 2015. április 17.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző