Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 89/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 23-i nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el

 

1.)          Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 2.)          Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi - számviteli törvény szerinti - beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 3.)          Tájékoztató a 2014. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

4.)          Javaslat a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

5.)         Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 6.)          Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      az egyesület elnöke

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

7.)          Beszámoló a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 8.)          Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

9.)          Beszámoló Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      Monor város rendőrkapitánya

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 10.)      Javaslat a helyi katasztrófavédelmi intézkedési terv elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

11.)      Tájékoztató a hagyományőrzős lovas felvonulás szervezése érdekében érkezett beadványról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 12.)      Javaslat a Civilház szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 13.)      Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző