VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra

 

                        

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelet

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18 § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített felhatalmazással élve az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.        §     Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI. 17.) önkormányzati rendelet az alábbi 54/A §-sal egészül ki.

 

„54/A §    A képviselő-testület a jegyző javaslatára - az Ötv. 36. §-ának megfelelően - aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.”

 

2.        §     (1) E rendelet 2012. július 1-én lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

              (2)   A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a 16/2007. (XI.17.) önkormányzati rendelet 54. § (2) bekezdése.

 

 

Gomba, 2012. április 12.

 

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                           polgármester                                       jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

               

A rendelet kihirdetése

2012. április 13-án megtörtént.

 

Gomba, 2012. április 13.

                                                           Kósa Erzsébet Anikó

                                                                       jegyző

 

 

 

 VISSZA az alaprendeletekhez            VISSZA a főoldalra