ALAPRENDELETEK

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÓ RENDELETEKKEL

                                     Utolsó módosítás időpontja:     2019.04.24. 13:54    

VISSZA

       
       
       
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (II. 1.) UGRÁS   A   RENDELETRE
A település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2019. (I. 17.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
 
Az  nyersanyagköltségekről és a megállapított étkezési térítési díjakról
24/2018. (XI. 23.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
 A mini bölcsődei ellátásról
23/2018. (XI. 23.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A szociális célú tűzifa támogatásról
14/2018. (V. 25.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról

 2018.07.01-től 2018.12.22-ig  
13/2018. (V. 25.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az  önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2018. (IV. 27.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A helyi adókról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018. (II. 7.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az elektronikus ügyintézésről
4/2018. (I. 24.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
2/2018. (I. 24.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A települési képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
1/2018. (I. 24.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalmáról
31/2017. (XII. 15.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A településkép védelméről
30/2017. (XII. 15.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A szociális célú tűzifa támogatására
15/2017. (VII. 21.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
14/2017. (VII. 21.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2017. (IV. 28.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előző időállapot:         2017.02.10-től 2016.05.02-ig    2017.05.03-től 2016.05.26-ig  2017.05.27-től 2016.06.23-ig 
 2017.06.24-től 2017.10.02-ig    2017.10.03-től 2017.10.27-ig    2017.10.28-től 2017.11.24-ig  2017.11.25-l 2017.12.16-ig
2017.12.17-l 2018.02.23-ig
 

5/2017. (II. 10.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Szociális célú tűzifa támogatás rendelete

12/2016. (IX. 08.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Gomba Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2016. (VIII. 09.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 5/2016. (IV. 29.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előző időállapot:         2016.02.02-től 2016.04.28-ig       2016.04.29-től 2016.04.29-ig        2016.04.30-től 2016.07.05-ig

 2016.07.06-től 2016.07.11-ig
 2016.07.12-től 2016.08.08-ig 2016.08.09-től 2016.09.30-ig   
2016.10.01-től 2016.10.21-ig 2016.10.22-től 2016.11.28-ig 2016.11.29-től 2017.02.14-ig
 017.02.15-től 2017.03.15-ig     
2/2016. (II. 01.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 37/2015. (XII. 17.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A parkolás szabályairól, az ingatlanon belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról 32/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól 31/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A köztisztviselők adóigazgatási érdekeltségi rendszeréről 29/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A képviselői alapról 28/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek védelméről 27/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól 26/2015. (X. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról 25/2015. (IX. 24.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előző időállapot:         2015.10.19-től 2016.10.21-ig       2016.10.22-től 2017.10.02-ig     2017.10.02-től 2017.12.31-ig  
24/2015. (IX. 24.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
A közterületi térfigyelő rendszerről

Előző időállapot:         2015.06.25-től 2016.10.21-ig    
22/2015. (VI. 24.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 20/2015. (VI. 24.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 12/2015. (IV. 24.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendelet

Előző időállapot:         2015.03.01-től 2016.10.21-ig       2016.10.22-től 2017.04.28-ig     2017.04.29-től 2017.11.24-ig   2017.11.25-től 2018.06.30-ig
7/2015. (II. 27.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Egyes közszolgáltatások végzésére kizárólagos jogot biztosító rendelet 5/2015. (I. 30.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Adórendelet

Előző időállapot:         2015.01.31-től 2015.06.24-ig      2015.06.25-től 2015.10.22-ig      2015.10.23-től 2015.12.31-ig    2016.01.01-től 2017.12.31-ig   2016.01.01-től 2017.12.31-ig   2018.01.01-től 2018.12.31-ig   

 

4/2015. (I. 30.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 

Köztemetőkről és a temetkezések rendjéről

Előző időállapot:         2015.01.31-től 2015.06.30-ig   2015.07.01-től 2015.12.31-ig   2016.01.01-től 2016.10.21-ig

 

 

3/2015. (I. 30.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Előző időállapotok:    2015.01.31-től 2015.04.24-ig

2015.04.25-től 2015.06.24-ig        2015.06.25-től 2015.09.24-ig    

2015.09.25-tő 2015.11.27-ig           2015.11.28-tól 2015.12.17-ig

2015.12.18-tól 2016.02.01-ig          2016.02.02-tól 2016.02.26-ig

 

2/2015. (I. 30.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Előző időállapotok:            2014.11.22-től 2014.12.12-ig

 2014.12.13-tól 2015.02.27-ig          2015.02.28-tól 2015.06.24-ig

2015.06.25-től 2015.12.17-ig            2015.12.18-től 2016.10.21-ig      2016.10.22-től 2017.02.10-ig      2017.02.11-től 2017.04.28-ig    2017.04.29-től 2017.12.16-ig     2017.12.17-től 2018.05.25-ig     2018.05.26-től 2018.06.22-ig     2018.06.23-től 2018.09.28-ig      2018.09.29-től 2018.12.14-ig 

 

32/2014. (XI. 21.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Előző időállapotok:            2014.11.22-től 2017.12.12-ig
28/2014. (XI. 20.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Előző időállapotok:  

 2014.10.21-től 2014.11.21-ig              2014.11.22-től 2015.02.27-ig         2015.02.28-től 2016.10.21-ig    2016.10.22-től 2016.12.20-ig    2016.12.21-től 2017.02.10-ig      2017.02.11-től 2017.10.27-ig     2017.10.28-től 2017.12.16-ig  2017.12.17-től 2018.01.24-ig   2018.01.25-től 2018.05.25-ig 

 

24/2014. (X. 21.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 
Közterületek elnevezés, megváltoztatás és házszám szabályozás rendelet 21/2014. (IX. 12.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól

16/2014. (VI. 26.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

12/2014. (IV. 11.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Előző időállapotok:    

2014.01.01-től 2014.03.20-ig              2014.03.21-től 2014.04.10-ig

2014.04.11-től 2014.05.29-ig              2014.05.30-tól 2014.08.28-ig

2014.08.29-től 2014.09.11-ig              2014.09.12-től 2014.11.16-ig

2014.11.07-től 2014.11.20-ig              2014.11.21-től 2014.12.12-ig

2014.12.13-tól 2015.01.30-ig              2015.01.31-től 2015.02.28-ig

 

2/2014. (II. 14.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak igénybevételéről

31/2013. (XII. 17.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A hulladékgazdálkodásról

2013.12.18-től 2015.12.31-ig   2015.12.31-től 2016.01.01-ig   2016.01.01-től 2016.09.09-ig     2016.09.09-től 2017.04.28-ig  

  2017.04.28-től 2017.10.27-ig

30/2013. (XII. 17.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Előző időállapotok:    

2013.09.14-től 2014.02.13-ig              2014.02.14-től 2014.02.14-ig

 

22/2013. (IX. 13.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az állattartás helyi szabályairól

Előző időállapotok:    

2013.09.13-től 2016.10.21-ig  


21/2013. (IX. 13.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról

Előző időállapotok:    

2013.06.28-tól 2014.03.31-ig              2014.04.01-től 2014.08.31-ig

2014.09.01-től 2015.06.30-ig          2015.07.01-től 2016.03.31-ig

18/2013. (VI.28.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól 17/2013. (VI.28.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2013. (IV. 12.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A helyi közművelődésről

Előző időállapot:         2013.04.12-től 2015.04.24-ig    2015.04.25-től 2018.12.14-ig

 

10/2013. (IV. 12.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Építési tilalom elrendeléséről

8/2013. (III. 22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

5/2013. (II. 15.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A polgármesteri hivatal  közszolgálati tisztviselőit megillető juttatási rendszerről

 

3/2013. (I. 25.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről

Előző időállapot:         2013.01.25-től 2015.02.27-ig

 

2/2013. (I. 25.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2012. (IV.13.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról

Előző időállapot:         2012.03.22-től 2013.12.17-ig

 

6/2012. (III.22.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012. (II.10.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 4/2011. (IV.15.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésről 3/2011. (II.11.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 7/2010. (IV.30.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésről 4/2010. (II.5.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2009. (IV.24.) UGRÁS   A   RENDELETRE  
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 3/2009. (II.6.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A köztisztaságról és a környezetvédelemről

Előző időállapotok:                  2012.04.13-tól 2013.12.16-ig

2013.12.17-től 2014.03.20-ig             2014.03.21-től 2013.06.01-ig        2014.06.02-től 2017.10.02-ig

 

18/2008. (V.30.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2008. (IV.25.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

3/2008. (II.01.) UGRÁS   A   RENDELETRE  

A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

11/2007. (IV.26.)

UGRÁS   A   RENDELETRE  

A 2005. évi költségvetés  végrehajtásáról

4/2006. (IV.28.)

UGRÁS   A   RENDELETRE

 

A 2006.   évi    költségvetésről

1/2006. (II.10.)

UGRÁS   A   RENDELETRE  

A 2004. évi költségvetés  végrehajtásáról.

10/2005. (IX.30.)

  UGRÁS   A   RENDELETRE   

A 2005 évi költségvetésről.

1/2005. (II.10.)

  UGRÁS   A   RENDELETRE   

A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról.

5/2004. (IV.29.)

  UGRÁS   A   RENDELETRE 

 

A 2004. évi  költségvetésről

2/2004. (II.5.)

 UGRÁS   A   RENDELETRE   

A település Helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről

2011.04.15-től 2016.08.17-ig    2016.08.17-től 2019.01.17-ig011.042011.04.15-től 2016.08.17-ig   

3/2003. (II.5.)

  UGRÁS   A   RENDELETRE   

Gomba Község címeréről és zászlójáról, annak használatáról

8/1996. (IX.26.)

UGRÁS   A   RENDELETRE